Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Samarytanin

Cichych Pracowników Krzyża

67-200 Głogów
ul. bł. Luigiego Novarese 2

tel. 76 836 57 50

Certyfikaty

Priorytetowym celem działalności Samarytanin Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie jest ciągłe doskonalenie świadczonych usług rehabilitacyjnych w sposób profesjonalny i przyjazny Pacjentowi przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych.

Starania te zaowocowały wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001: 2015, obejmującego całą działalność placówki.

Nasze strategiczne cele to:
– uzyskiwanie wysokich standardów świadczonych usług rehabilitacyjnych kojarzonych z racjonalnym prowadzeniem działalności w aspekcie społeczno – ekonomicznym;
– prowadzenie działalności w oparciu o przepisy prawa, standardy medyczne, zasady współżycia społecznego oraz wewnętrzne procedury i instrukcje;
– zapewnienie uprzejmej obsługi z poszanowaniem godności pacjenta;
– podnoszenie poziomu świadczonych usług rehabilitacyjnych poprzez wzrost kwalifikacji pracowników oraz ich pełne zaangażowanie do wspólnej realizacji polityki jakości;
– utrzymanie i doskonalenie systemu Zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.

 POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Samarytanin Cichych Pracowników Krzyża Głogów

 Priorytetowym celem działalności Samarytanin Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie jest ciągłe doskonalenie świadczonych usług rehabilitacyjnych w sposób profesjonalny i przyjazny Pacjentowi przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych.

Starania te zaowocowały wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001: 2015, obejmującego całą działalność placówki.

Nasze strategiczne cele to:

  • uzyskiwanie wysokich standardów świadczonych usług rehabilitacyjnych kojarzonych z racjonalnym prowadzeniem działalności w aspekcie społeczno – ekonomicznym;
  • prowadzenie działalności w oparciu o przepisy prawa, standardy medyczne, zasady współżycia społecznego oraz wewnętrzne procedury i instrukcje;
  • zapewnienie uprzejmej obsługi z poszanowaniem godności pacjenta;
  • podnoszenie poziomu świadczonych usług rehabilitacyjnych poprzez wzrost kwalifikacji pracowników oraz ich pełne zaangażowanie do wspólnej realizacji polityki jakości;
  • utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.

Zobowiązujemy się do spełniania wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015, prawnych i innych oraz do ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.

 

Głogów 27.09.2019

Przełożona Cichych Pracowników Krzyża