Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Samarytanin

Cichych Pracowników Krzyża

67-200 Głogów
ul. bł. Luigiego Novarese 2

tel. 76 836 57 50

Logopedzi

Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w terapii osób dorosłych, niepełnosprawnych, dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, mające przygotowanie zawodowe i kwalifikacje w zakresie:
– oligofrenopedagogiki
– wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka
– Makaton- program rozwoju komunikacji
– terapii integracji sensomotorycznej- certyfikat IIº
– Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej
– terapii taktylnej
– arteterapii i terapii ręki i stopy
– metody ruchów artykulacyjnych w terapii dziecka dyslektycznego
– metody wstępnej stymulacji logopedycznej w terapii dziecka ryzyka dysleksji
– zaburzenia płynności mowy
– metody komunikacji alternatywnej
– afazji – diagnoza i terapia
– terapii dysleksji – certyfikat

mgr Dorota Tarnowska LOGOPEDA
mgr Urszula Bartosiewicz LOGOPEDA