Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Samarytanin

Cichych Pracowników Krzyża

67-200 Głogów
ul. bł. Luigiego Novarese 2

tel. 76 836 57 50

Informacje Dla Pacjenta

Rehabilitacja dzieci i dorosłych SAMARYTANIN Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie udziela świadczeń z zakresu: rehabilitacja ambulatoryjna i rehabilitacja w warunkach domowych.

Rehabilitacja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-20.00

W Poradni Rehabilitacyjnej przyjmują lekarze specjaliści : 

lek med. dr Kamilla Jakubowska

 • Piątek: 9.00-13.00

lek med. dr Bartosz Janusz

Czwartek: 8.30-10.30

Rejestracja do lekarzy lub na zabiegi terapeutyczne można dokonać osobiście lub telefonicznie dzwoniąc pod nr telefonu: (76) 836 57 50.
Rejestracja mieści się na poziomie -1 w dziale „Rehabilitacja”
Pacjenci przyjmowani są w ramach NFZ lub prywatnie.

Aby korzystać ze świadczeń rehabilitacyjnych należy posiadać:

 • W ramach NFZ pacjenci przyjmowani są każdorazowo na podstawie ważnego skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty
 • Skierowanie powinno zawierać:
  * dane osobowe pacjenta
  * dane lekarza wystawiającego wraz z numerem prawa do wykonywania zawodu
  * numer umowy z NFZ
  * datę wystawienia
  * Źle wypisane skierowanie eliminuje z cyklu zabiegowego.
  * UWAGA! Skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej jest ważne   12 miesięcy, a na zabiegi rehabilitacyjne 30 dni od dnia jego wystawienia przez właściwego lekarza do dnia jego zarejestrowania.

Ważne Informacje dla Pacjenta:

 • SAMARYTANIN Cichych Pracowników Krzyża wykonuje zabiegi fizjoterapeutyczne na zlecenie właściwego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz na zlecenia indywidualne.
 • Pacjenci przyjmowani są (w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia) zgodnie z obowiązującą kolejką oczekujących. Fundusz finansuje do 10 dni zabiegowych w cyklu terapeutycznym.
 • Korzystając z zabiegów w naszej placówce nie wolno w tym samym czasie korzystać z zabiegów refundowanych przez NFZ w innym ośrodku.
 • Pacjentów prywatnych nie obowiązuje kolejka NFZ.
 • Pacjent jest zobowiązany do punktualnego zgłaszania się na zabiegi i konsultacje lekarskie.
 • Karty zabiegowe można odebrać w dniu zabiegu w rejestracji.
 • Nie zgłoszenie się na zabiegi przez 2 dni powoduje skreślenie Pacjenta z cyklu zabiegowego.
 • Przeplanowanie zabiegów jest możliwe jedynie w sytuacjach wyjątkowych (choroba- zaświadczenie lekarskie), po uprzednim zgłoszeniu tego faktu (np. telefonicznie pod nr telefonu: (76) 836 57 50
 • Po zaplanowaniu rehabilitacji Pacjent uzyskuje informacje o odpowiednim przygotowaniu się do zabiegów i zgłasza się w wyznaczonym terminie i określonej godzinie.
 • Zakład nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szafkach lub boksach zabiegowych (np. biżuteria, pieniądze itp).
 • Pacjenci zobowiązani są do przestrzegania czystości i higieny osobistej. Okolice ciała poddawane zabiegom powinny być czyste i odtłuszczone.

Na zabiegi należy przygotować:

 • obuwie zmienne
 • ręcznik kąpielowy
 • strój do ćwiczeń
 • 2 lub 4 gazy 1m2 (dostępne w rejestracji)
 • leki (w zależności od zabiegu i zalecenia lekarza)

W skład Zakładu Rehabilitacji Leczniczej wchodzi Poradnia Rehabilitacyjna oraz trzy działy zabiegowe:

  • Fizykoterapia
  • Kinezyterapia

Fizykoterapia

Fizykoterapia jest jedną z dziedzin fizjoterapii. Jest formą leczenia wykorzystującą bodźce fizykalne, takie jak:

   • prąd elektryczny
   • ciepło i zimno
   • światło
   • ultradźwięki
   • pola magnetyczne
   • wodę w postaci wirówek kończyn górnych/dolnych
  • Fizykoterapia – do wykorzystania są następujące zabiegi:
   • elektroterapia
    • diadynamik,
    • jonoforeza
    • galwanizacja
    • prądy interferencyjne
    • stymulacja
   • magnetoterapia
   • laseroterapia
   • pole magnetyczne wysokiej częstotliwości
   • ultradźwięki
   • lampy sollux
   • biotron
   • parafina
   • hydroterapia

W jakich przypadkach stosuje się fizykoterapię ?

Fizykoterapię można stosować jako leczenie uzupełniające lub jako podstawową formę leczenia. Można ją stosować kiedy zawiodły inne formy leczenia a istnieją wskazania do leczenia fizykoterapią. Można ją łączyć z farmakoterapią. Czasami skutki uboczne działania leku wymuszają zaprzestanie jego stosowania np.: niektóre leki o działaniu p. bólowym i p. zapalnym, stosowane w leczeniu chorób narządu ruchu, szczególnie o charakterze przewlekłym, mogą podrażniać przewód pokarmowy, zwłaszcza u osób chorych na chorobę wrzodową. Pomocne wtedy mogą być zabiegi z zakresu fizykoterapii o działaniu p. bólowym i p. zapalnym. Fizykoterapia prawie nie powoduje skutków ubocznych. Fizykoterapię stosuje się również jako postępowanie przygotowujące do stosowania innych metod fizjoterapii lub osteopatii np.: rozgrzanie tkanek przed masażem, lub krioterapia (stosowanie zimna) przed ćwiczeniami czyli kinezyterapią.

Idę na zabiegi pierwszy raz. Czego mogę się spodziewać ?

Niektóre zabiegi fizykalne nie wymagają specjalnego przygotowania. Np.: pole magnetyczne niskiej częstotliwości można wykonywać „przez ubranie”. Inne zabiegi jak laseroterapia czy jonoforeza wymagają odsłonięcia do gołej skóry okolicy, której dotyczy zabieg. Niektóre bodźce fizykalne nie drażnią receptorów czuciowych rozmieszczonych na naszej skórze. Wykonywanie zabiegów z wykorzystaniem takich bodźców nie wiąże się z żadnymi odczuciami np.: pole magnetyczne. Inne bodźce takie jak prąd elektryczny podrażniają zakończenia nerwów czuciowych. Może to być odbierane jako mrowienie lub szczypanie. Bardzo silne odczucia, takie jak pieczenie czy ból, podczas wykonywania zabiegów, są nieprawidłowe i należy je bezzwłocznie sygnalizować. Po zabiegach silnie rozgrzewających należy, szczególnie w chłodne dni, odczekać przed wyjściem kilkanaście minut na częściowe ustąpienie odczynu po zabiegu. Zabiegi z zakresu elektroterapii powodują powstanie odczynu w postaci zaczerwienienia w miejscu, w którym do skóry przyłożona była elektroda. Jest to zjawisko prawidłowe.

Kinezyterapia

-Masaż

Masażem nazywamy oddziaływanie bodźcami mechanicznymi na tkanki organizmu, przy biernym zachowaniu masowanego. Znajduje on zastosowanie w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji chorób. Masaż jest jedną z dziedzin fizjoterapii.

-ćwiczenia indywidualne

Jesteśmy w posiadaniu sal gimnastycznych na których odbywają się zajęcia gimnastyki indywidualnej z wykorzystaniem przyborów i przyrządów takich jak piłki, materace, drabinki, rotory, wyciągi i obciążenia, dostosowane do schorzenia Pacjenta.

Wszystkie zabiegi wykonywane są przez wykształconych i przygotowanych do pracy z chorymi fizjoterapeutów.

Zakład nasz posiada od wielu lat umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej

Kiedy stosuje się kinezyterapię ?

Kinezyterapia najczęściej stosowana jest w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, po udarach mózgu, po zawale serca, w niektórych chorobach układu oddechowego, w chorobach reumatoidalnych, po zabiegach operacyjnych w jamie brzusznej, przed porodem. Kinezyterapia może być stosowana jako podstawowa i jedyna forma leczenia (np.: w zachowawczym leczeniu wad postawy) lub jeżeli choroba wymaga leczenia operacyjnego, może być prowadzona zarówno w okresie przedoperacyjnym jak i po zabiegu. W większości, nawet drobnych urazów narządu ruchu, w których kinezyterapia nie jest podstawową formą leczenia, powinno się ją zastosować po zakończeniu leczenia podstawowego lub równolegle z nim. Kinezyterapię często łączy się z innymi formami leczenia w tym metodami fizjoterapii w celu zwiększenia efektu terapeutycznego.

Jaka może być reakcja organizmu na kinezyterapię ?

Efekt zależy od doboru ćwiczeń. Najczęściej jest to grupa reakcji. Oto niektóre z nich: zwiększenie siły mięśniowej, poprawa zakresu ruchu, zmniejszenie podwyższonego napięcia mięśni, podwyższenie poziomu endorfin (dzięki tym reakcjom uzyskuje się zmniejszenie dolegliwości bólowych), poprawa wydolności krążeniowo – oddechowej, zwiększenie wydzielania mazi stawowej, podwyższenie lub obniżenie ciśnienia krwi, nasilenie procesów przemiany materii, usprawnienie działania narządów układów trawienia i wydalania, hamowanie odruchów patologicznych.

W jakim celu stosuje się kinezyterapię ?

Stosowanie kinezyterapii umożliwia uzyskanie maksymalnej poprawy utraconej funkcji, ułatwia wystąpienie procesów kompensacji, zabezpiecza przed wykształceniem nieprawidłowych stereotypów ruchowych (np.: zespoły bólowe kręgosłupa) lub przywraca już utracone (np.: kontrola nerwowo-mięśniowa), przeciwdziałania wtórnym zmianom w układzie kostno mięśniowym w postaci ograniczeń ruchu, zapobiega powikłaniom w układzie krążenia i oddychania które mogą wynikać z długiego unieruchomienia.