Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Samarytanin

Cichych Pracowników Krzyża

67-200 Głogów
ul. bł. Luigiego Novarese 2

tel. 76 836 57 50

„Hipoterapia dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych”

Cisi Pracownicy Krzyża serdecznie zapraszają do udziału w projekcie pn.
Hipoterapia dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych”
współfinansowanego przez Gminę Miejską Głogów.

Celem projektu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w dojściu do optymalnej sprawności fizycznej, psychicznej i emocjonalnej poprzez wykorzystanie zajęć hipoterapeutycznych. Ma on również na celu umożliwienie udziału osobom niepełnosprawnym w zajęciach profilaktyczno – terapeutycznych w postaci hipoterapii oraz wspomaganie leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez rozwijanie form terapeutycznych z udziałem zwierząt w stopniu zapewniającym im możliwość właściwego rozwoju, osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu samodzielności i zniwelowania występujących dysfunkcji.

Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych z miasta Głogowa (limit miejsc 25). W projekcie wymagany jest wkład własny beneficjenta.

Formy udzielanego wsparcia w ramach projektu: Hipoterapia

Termin realizacji projektu: maj – październik 2016 r.

Zasady rekrutacji:

– Zgodność dokumentów pod względem merytorycznym
– Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały osoby, które nie korzystały do tej pory z dofinansowywanych projektów.

Zajęcia odbywać się będą w Domu „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie ul. bł. Luigiego Novarese 2 od poniedziałku do piątku (raz w tygodniu).

Nabór – obowiązujące dokumenty

  1. ankieta osobowa
  2. aktualne orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
  3. karta kwalifikacyjna na zajęcia hipoterapii (ubezpieczenie NNW należy wykupić po zakwalifikowaniu się do projektu)
  4. zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w zajęciach

Dokumenty należy złożyć osobiście w okresie od 04.04.2016r. do 22.04.2016r. od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 -14.00 w administracji Ośrodka w Głogowie ul. bł. Luigiego Novarese 2 – tel. 076 836-57-54 (druki do pobrania poniżej).

Ankieta osobowa – załącznik do pobrania

Karta hipoterapii – załącznik do pobrania

Zgoda rodziców – załącznik do pobrania

Serdecznie zapraszamy