ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Zooterapia

  • 04-02-2016

Zwierzęta w życiu człowieka obecne są od dawna i spełniają różnorodne i złożone funkcje. W obecnych czasach coraz bardziej rozwija się korzystanie z pomocy zwierząt podczas terapii. Z badań nad oddziaływaniem zwierząt na człowieka wynika, że zwierzę przekazuje wiele korzyści emocjonalnych, poznawczych społecznych i zdrowotnych.

Definicja terapii z udziałem zwierząt mówi, że jest to działanie ukierunkowane na osiągnięcie konkretnego celu przy udziale specjalnie przygotowanych zwierząt, przy czym zwierzę jest częścią integralną procesu terapeutycznego.

U Cichych Pracowników Krzyża terapia z udziałem zwierząt prowadzona jest od 5 lat. Od dwóch lat wspólnota ma już własne konie i osły. Terapię prowadzą przeszkoleni terapeuci: Karina Gołąbek, Beata Spychaj i Agata Przekop.

 Zooterapię prowadzimy z udziałem:
Koni (Hipoterapia)

reh_dor_m(40)

HIPOTERAPIA - polega na terapeutycznej jeździe konnej, która oddziałuje na:
– kodowanie w mózgu prawidłowego wzorca chodu poprzez ruchy konia w stępie na pacjenta przenoszony jest wzorzec ruchowy odpowiadający ruchom człowieka w chodzie; przesunięcia grzbietu końskiego przenoszone są na miednicę, tułów i kręgosłup,przez co mięśnie naprzemiennie napinają się i rozluźniają;

– normalizowanie napięcia mięśniowego poprzez ciepło zwierzęcia i rytmikę ruchów konia, które sprawiają, że napięte mięśnie rozluźniają się i można wykonywać ruchy,
które zwykle sprawiają trudność; prawidłowy dosiad pacjenta zmusza do prostowania się, wzmacniają się mięśnie grzbietu, brzucha, obręczy barkowej; rytm i ciepło
wpływają na mięśnie nadmiernie napięte oraz pobudzają i wzmacniają mięśnie o obniżonym
napięciu.

Hipoterapia oddziałuje także na doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej; poprawę komunikacji; zwiększenie motywacji; wzrost samodzielności; zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych, reakcji nerwicowych, umiejętności relaksowania się.

Ponadto dostarcza pacjentowi okazji do przebywania w środowisku przyrody – innym niż to codzienne. Hipoterapia to nie tylko jazda konna, lecz także terapia kontaktem z koniem, fizjoterapia na koniu, psychopedagogiczna jazda konna i woltyżerka.

Jazda Konna Rekreacyjna

reh_dor_m(39)Demo Content

Osłów (Onoterapia)

reh_dor_m(21)Onoterapia, czyli terapia z osłami, rozwija sferę emocjonalno-motywacyjną odpowiadającą za zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych. Rozwija też sferę poznawczą – poprzez kontakt fizyczny polegający
na czyszczeniu i karmieniu osiołka, który stymuluje uwagę, pamięć, myślenie, mowę, pomaga nabywać i rozwijać nowe umiejętności.

Alpak (Alpakoterapia)

Alpakoterapia to dziedzina zooterapii wspomagająca rehabilitację ruchową oraz umysłową osób niepełnosprawnych poprzez działania terapeutyczne oparte na kontakcie z alpakami. Działania te służą poprawie samopoczucia człowieka w różnych sferach: emocjonalnej, fizycznej, poznawczej i społecznej. Poprzez zabawy, przytulanie, głaskanie, dzieci rozluźniają się, otwierają, są radosne, uśmiechnięte i bardzo precyzyjnie wykonują ćwiczenia. Dzięki zajęciom ze zwierzętami dzieci są odważniejsze, oswajają się z tym co miękkie, twarde, mokre czy suche, uczą się panowania nad ciałem. Bardzo istotnym elementem jest również ruch, tego typu zajęcia poprawiają motorykę. A ponadto niezwykle pogodne alpaki poprawiają także samopoczucie, zarówno dzieciom jak i opiekunom.

Szczególne efekty alpakoterpia przynosi w terapii:
- dzieci z autyzmem, ADHD, porażeniem mózgowym, zespołem Downa, niedorozwojem umysłowym,
- ludzi starszych,
- osób przeżywających stresy i załamania nerwowe,
- wspomagająco w leczeniu nowotworów, nadciśnienia, chorób psychicznych, depresji i zaburzeń ruchu.

Alpaki to zwierzętami o bardzo łagodnym usposobieniu. Są zwierzętami delikatnymi i płochliwymi, zupełnie pozbawionymi agresji.
Jedyną formą ich obrony jest ucieczka. Zaprzyjaźniają się zarówno z innymi zwierzętami, jak i z człowiekiem.
Są szczególnie pozytywnie nastawione do dzieci. Są inteligentne i interesują się otoczeniem. Szybko uczą się nowych rzeczy, jak np. jedzenie z ręki człowieka czy chodzenie na smyczy. Bardzo lubią być głaskane i przytulane, a sam ich wygląd wzbudza sympatię i uśmiech.

Alpaki pomagają dotrzeć do dzieci, wskazują zachowania, które dzieci mogą naśladować.